[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]

Жанатан Норт Убашыңтын

студенттерди кабыл алуу убактысы:TBA
by appointment(2023-жылынын күзү)
кабинет:Pearson 105
эл. почта:jwashin1 [æʔ] swarthmore [dɑɾ] edu
телефон номуру:+1 (610) 957-6134

Изилдөөнүн негизги тармактары

  • Түрк тилдери, айрыкча казак жана кыргыз
  • Үндүүлөр системаларынын артикулятордук жана акустикалык мүнөздөмөлөрү
  • Сонордуулук жана муундук бөлүнүштөгү фонология
  • Ресурстары аз тилдер үчүн тил технологиясы
  • Computational descriptions and implementations of grammatical patterns: finite-state morphology and phonology, dependency syntax
  • Түрк тилдеринин тарыхы, салыштырмалуу түрк тил илими

Алган билимдер

(2016)  Ph.D.Тил илими, Орто-евразия боюнча окууларИндиана Университети
(2012)MAОрто-евразия боюнча окууларИндиана Университети
(2010)MAТил илимиВашингтон Университети
(2005)BAТил илими, АнтропологияБрэндайс Университети